PILAR OGALLA

Profesora:Pilar Ogalla Martinez
Del 17 al 21 Julio 2017

11.00 a 11.55 Guajiras con abanico nivel medio
12.00 a 12.55 Soleá nivel avanzado
13.00 a 13.55 Alegrías con bata de cola

Author: Amarquez2014

Share This Post On